Ook gebruik meerpersoonsboten mogelijk vanaf 20 mei

(20 mei 2020, Bestuur)

We hebben goed nieuws gekregen van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk!

We mogen, mits gefaseerd ingevoerd, gaan varen in meerpersoonsboten onder voorwaarden.

Zeilen
Dit betekent bij het zeilen dat we per 20 mei gaan starten met het gebruik van drie Centaurs. Hier kan dan gebruik van worden gemaakt door één persoon of door leden van één huishouden.

Ook gaan er drie Randmeren in de vaart. Daar is dan plaats voor twee bemanningsleden met 1,5 meter afstand en op termijn voor leden uit één huishouden.
Vooralsnog is het de bedoeling dat huisgenoten alleen van de Centaurs gebruik maken.

De afspraken zoals vermeld op de website blijven van toepassing. D.w.z. eerst reserveren, check of er een corona verantwoordelijke (CV) beschikbaar is en neem de afschrijfregels in acht.

Roeien
Bij het roeien zal per 20 mei gestart worden met de COR (Cursus Ongestuurd Roeien) in een C2/3 met een roeier op boeg en slag en een vrije plaats op twee, zodat de 1,5 meter afstandsregel te handhaven is.

==

Verdere uitbreiding wordt voorbereid en via de website bekend gemaakt.

Voor het volledige protocol roeien en zeilen gepubliceerd op 18 mei, zie pagina https://www.roeienzeil.nl/vereniging/protocollen-in-verband-met-coranavirus/

No comments yet.

Geef een reactie