Rookvrij

In het Nationaal Preventieakkoord hebben NOC*NSF en de sportbonden met het ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn. Door een rookvrij sportterrein geven we kinderen het goede voorbeeld en wordt schadelijk meeroken voorkomen.

Onze vereniging is sinds de ALV van 10 april jl. rookvrij. De leden hebben hier unaniem mee ingestemd.

(17 april 2022, Commissaris Verenigingsleven)

No comments yet.

Geef een reactie